Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

  1. Algemeen

Pure Health & Beauty hanteert de volgende algemene voorwaarden. U dient hier kennis van te nemen.

  1. Behandeling

De pedicure/schoonheidsspecialiste werkt op tijd volgens agenda, zorg dat U op tijd bent. Gelieve 5 minuten voor aanvang van de afspraak verschijnen. Pure Health & Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pure Health & Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. De pedicure/schoonheidsspecialiste is geen therapeut. In bepaalde gevallen kan de behandelaar besluiten om niet over te gaan tot behandeling en de cliënt doorverwijzen naar een arts of specialist.

  1. Geheimhouding

Pure Health & Beauty houdt zich aan de geheimhoudingsplicht die geldt voor pedicures en schoonheidsspecialisten. De gegevens worden alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden verstrekt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij geeft tijdens het intake gesprek.

  1. Aansprakelijkheid

Pure Health & Beauty is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal, en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

  1. Betaling

Betaling dient contant of per pin gedaan te worden direct na de behandeling.

  1. Annuleren

Gemaakte afspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Indien U uw afspraak niet 24 uur van te voren afzegt, brengen wij de gereserveerde tijd 50% in rekening.                              Tijdens het geven van een behandeling wordt de telefoon niet opgenomen, u kunt dan een bericht inspreken op de voicemail. Indien u een afspraak op maandag heeft en deze wilt annuleren, dient u dit uiterlijk voor zaterdag 15.00 uur door te geven. Bij een No Show wordt de geplande behandeling volledig gefactureerd, u ontvangt deze factuur per post of per mail.

  1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na de ontdekking gemeld worden aan Pure Health & Beauty. Pure Health & Beauty zal binnen drie werkdagen adequaat de klacht bekijken. Indien een klacht gegrond is, zal Pure Health & Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar maakt.